Радио Класик ФМ - Скопје


Класик ФМ Радио е радиостаница на локално ниво во Скопје. Програмски сервис музичко-говорно радио од специјализиран формат за класична музика.

Скопје 1000, улица Орце Николов 90/5
телефон: (+389) 02/ 3063 100, 3214 554
 
Интернет емитување
Врска Формат на интернет емитувањето
Слушај во живо mp3
 
УКБ емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Скопје   90.80 Средно Водно, 500 W,