Радио Равел - Скопје

Скопје 1000, ул. Нобелова 5
тел. +389 2 3060 400
телефон/факс +389 2 3060 200
e-mail: info@radioravel.com.mk, marketing@radioravel.com.mk
web-site: www.radioravel.com.mk

Интернет емитување
Врска Формат на интернет емитувањето
Слушај во живо AAC+
 
Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Скопје   96.00 Гази Баба,