Радио Скај е радиостаница на локално ниво во Скопје.

Скопје 1000, улица Народен Фронт 17-4/17
телефон: (+389) 02/ 3132 065
факс: (+389) 02/ 3132 065
web-site: www.skyradio.com.mk
 
Интернет емитување
Врска Формат на интернет емитувањето
Слушај во живо mp3
 
УКБ емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Скопје 102.50 Средно Водно,