Телевизија ЕДО - Скопје

село Љубин, општина Сарај, улица 103 бр.50
телефон: (+389) 02/ 2058 089, 2058 090
e-mail: info@edo.com.mk
web-site: www.edo.com.mk
 
Емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Скопје  58 Раштак, (time sharing со Амазон и КРТ)
Скопје  65 Средно Водно, (time sharing со Амазон и КРТ)