Телевизија КРТ - Скопје

Скопје 1000, улица Антон Попов 103-Б
телефон: (+389) 02/ 2527 376, 2533 083
факс: (+389) 02/ 2527 376
e-mail: tvkrt@t-home.mk
 
Емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Скопје  58 Раштак, (time sharing со Амазон и Едо ТВ)