City Радио - Крива ПаланкаКрива Паланка 1330, улица Свети Јоаким Осоговски 85, ТРД Еко-Проект ДООЕЛ Експорт-Импорт
телефон: (+389) 031/ 375 155
мобилен: (+389) 070/ 992 222
 
УКБ емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Крива Паланка   98.50 Крива Паланка