Телевизија Нова - КумановоКуманово 1300, улица Кирил и Методиј бб
телефон: (+389) 031/ 424 344, 417 656, 418 580, 418 581, 418 582
e-mail: tv.nova@t-home.mk, televizijanova@yahoo.com
 
ТВ емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Куманово  25 Стари Лозја