Радио Кочани е локално радио од информативен, едукативен и забавен карактер. Неговата чујност е во 4 општини (Кочани, Зрновци, Виница, Чешиново-Облешево) со над 80 000 жители.

Кочани 2300, улица Љупчо Сантов бб (Пионерски дом АСНОМ)
телефон: (+389) 033/ 612 613, (+389) 078/ 277 010
web-site: www.radiokocani.mk
 
Интернет емитување
Врска Формат на интернет емитувањето
Слушај во живо WMA
 
УКБ емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Кочани   91.40 Пионерски дом АСНОМ,