Кочани 2300, улица Рајко Жинзифов 83
телефон: (+389) 033/ 274 005
телефон/факс: (+389) 033/ 274 105

e-mail: radiorosa.ab@gmail.com
 
УКБ емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Кочани 100.20 Зграда на АД АТОМ,