Гевгелија 1480, улица Ристо Фршинин 44
телефон: (+389) 034/ 215 950
e-mail: tvnova@yahoo.com
 
ТВ емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Гевгелија  23 Мрзенски рид