Ромско радио Тернипе - Прилеп. ("Тернипе" на ромски е младост) Aдминистратори: Мамудоски Киршан, Ристески Николче, Османоски Енис, Милески Мики, Сулеманоски Доан, Милески Мартин.

Прилеп 7500, ул. Ѓорѓи Абаџиев 62
тел. +389 048/ 401 842
факс: (+389) 048/ 413 624, 401 840
SMS: 070/ 14 21 31
e-mail: radio_ternipe@yahoo.com
web-site: www.radioternipe.page.tl  
УКБ емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Прилеп   90.30 „Жито Прилеп“