Дебар 1250, улица Братство Единство 23
телефон: (+389) 046/ 831 037, 832 522
факс: (+389) 046/ 838 042
e-mail: radiomarilyn@hotmail.com
 
УКБ емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Дебар 104.70 Дебар