Кичево 6250, булевард "Ослободување" кула А, број 44
телефон: (+389) 045/ 221 330
факс: (+389) 045/ 224 068
e-mail: tvuskana@yahoo.com
web-site: www.uskana.tv
 
Интернет емитување
Врска Формат на интернет емитувањето
Слушај / Dëgjoni mp3
 
УКБ емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Кичево   97.00 Китино Кале