Кичево 6250, булевард "Ослободување" кула А, број 44
телефон: (+389) 045/ 221 330
факс: (+389) 045/ 224 068
e-mail: tvuskana@yahoo.com
web-site: www.uskana.tv
 
ТВ емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Кичево  35 Цоцон
Кичево  49 Осломеј