Дворци 6539, Преглово - Општина Пласница
телефон: (+389) 045/ 287 725, 287 295
мобилен телефон: (+389) 070/ 442 734
SMS: (+389) 070/ 145 123
e-mail: radio_mis@yahoo.com
web-site: www.radiomis.com.mk
 
Интернет емитување
Врска Формат на интернет емитувањето
Слушај во живо mp3
 
УКБ емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Пласница 103.00 Пласница