Струга 6330, улица Маркс Енгелсова 32-A
телефон: (+389) 077/ 886 314
e-mail: info@playfm.mk
web-site: www.playfm.mk
 
Интернет емитување
Врска Формат на интернет емитувањето
Слушај во живо AAC+
 
УКБ емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Струга   90.40 Вишни