Радио Блета (Radio Bleta) е приватна радиостаница, која емитува 24-часовна музичка и информативна програма на албански јазик за Тетово, Гостивар и регионот.

Тетово 1200, улица Илинденска 2, QTQ GTC, етаж 5
телефон: (+389) 044/ 331 287, 335 064, 339 382
e-mail: radiobleta@yahoo.com
web-site: www.tvkoha.tv
 
УКБ емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Тетово 101.00 Калето,