Радио Кисс е приватна радиостаница, која емитува програма на за Тетово, Гостивар и регионот. РТВ Кисс e сопственик уште на телевизискиот канал Кисс.

Тетово 1200, улица Благоя Тоска 10
телефон: (+389) 044/ 330 588, 331 188
факс: (+389) 044/ 334 565
e-mail: kiss@kiss.com.mk
web-site: www.kiss.com.mk
 
УКБ емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Тетово 104.70 Калето,