Од декември 2007 г. во етерот официјално ќе профункционира новото радио „Метрополис”, кој е подарок на слушателите по повод петгодишнината од постоењето на „Сити радио”. „Сити” групацијата неодамна го презеде националното радио, радио „Рос”, на чии фреквенции ќе се емитува "Метрополис”. „Сити радио”, „3Д” проект студио и клуб „ФМ” се само дел од екипата која најавува креирање на квалитетна домашна програма користејќи нови високопрофесионални стандарди, како и преземање странски програми.

  Македонија 1000 Скопје, улица Вељко Влаховиќ 18, број 4-2/9
  телефон: (+389) 02/ 3233 113, 3233 213, 3233 313, 3060 308
  факс: (+389) 02/ 3060 307
  SMS пораки: (+389) 070/075/077/ 142 999
  e-mail: info@metropolisradio.com.mk
  web-site: www.metropolisradio.com.mk
 
Интернет емитување
Врска Формат на интернет емитувањето
Слушај во живо AAC+
 
Емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Битола 101.20 Тумбе Кафе,
Гевгелија   92.50 Мрзенски рид,
Делчево   99.00 Голак,
Кавадарци 105.30 Голем Љубаш,
Кичево   99.50 Цоцон,
Кочани   88.90 Зрновци,
Куманово   93.10 Стари Лозја,
Охрид   94.80 Гореничка чука, 250 W,
Прилеп   87.60 Тополчани,
Свети Николе   88.90 Ѓуриште,
Ресен   93.40 Сопотско,
Скопје   99.40 Средно Водно, 500 W,
Струмица   96.90 Сушево,
Тетово 104.30 Калето,