Први канал на Македонската телевизија

Македонска Радио-телевизија

Република Македонија 1000 Скопје, булевард Гоце Делчев б.б.
телефон: (+389) 02/ 311 2557, 311 9505
факс: (+389) 02/ 311 2578

e-mail: mrtveb@mrt.com.mk, mkrtvcor@t-home.mk, mkrtvir@t-home.mk
web-site: www.mrt.com.mk
 
Емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Бабино  54 Бабино, (приема од Пелистер)
Бегниште  55 Бегниште, (приема од Црн Врв)
Билино  45 Билино, (приема од Туртел)
Битола    4 Пелистер, 10 kW
Блатец    7 Блатец, (приема од Туртел)
Богданци  10 Стојаково, (приема од Боскија)
Богомила  12 Крива Круша, (приема од Црн Врв)
Бохула  36 Бохула, (приема од Туртел)
Будинарци  43 Будинарци, (приема од Буковиќ)
Валандово    8 Боскија, (приема од Туртел)
Валандово  10 Пирава, (приема од Боскија)
Велес    6 Црн Врв, 10 kW
Љубојно    7 до село Брајчино, (приема од Пелистер)
Пехчево    6 Буковиќ, (приема од Туртел)
Пехчево  37 Буковиќ, (приема од Туртел)
Прилеп  26 Трескавец, (приема од Пелистер)
Скопје    9 Водно
Скопје  23 РТВ Дом, (приема од Водно)
Скопје  39 РТВ Дом, (дигитално ТВ емитување DVB-T)
Струга    9 Мали Влај
Струмица    7 Беласица, (приема од Туртел)
Тетово  10 Попова Шапка, 10 kW
Штип  11 Туртел, 10 kW
Герман  25 Герман, (приема од Билино)
Зелениково  45 Зелениково, (приема од Црн Врв)
Козјак    7 ХЕЦ Козјак, (приема од Црн Врв)
Кратово    5 Кратово-1, (приема од Страцин)
Кратово  26 Кратово-2, (приема од Страцин)
Крива Паланка    5 Ловен дом, (приема од Жидилово)
Крива Паланка    8 Водовод, (приема од Жидилово)
Крива Паланка  12 Жидилово, (приема од Црн Врв)
Куманово  10 РДО Куманово, (приема од Црн Врв)
Матка  49 Матка, (приема од Водно)
Патишка Река     ? Патишка Река-1, (приема од Водно)
Патишка Река     ? Патишка Река-2, (приема од Патишка Река-1)
Страцин    9 Страцин, (приема од Црн Врв)
 
© 2001-2012 Михаил Щербак •  За сајтот •  Услови за користење •  Контакт