Втори канал на Македонската телевизија - Програма на јазиците на националностите

На 6 март 1978 година Телевизија Скопје започнува да емитува своја Втора програма. Таа се емитува еднаш неделно, секој понеделник, а подоцна и во средите, во траење од четири часа, целосно во боја. Втората програма е алтернативна и комплементарна на Првата, со емисии од сите жанрови што се подготвуваат во двата сектора за информативно-документарни и за културно-уметнички емисии. Одговорен уредник на Втората програма е Зоран Вангелов. Инаку, во другите денови и во времето кога не емитува свои содржини, на вториот канал се преземаат директно програми од другите југословенски телевизиски центри.

Од 1994 г. на Вториот канал се емитува програма на немнозинските заедници во Република Македонија. На него се емитува програма на албански јазик, на турски јазик, како и емисиите на српски, ромски, влашки и бошњачки јазик.

Македонска Радио-телевизија

Република Македонија 1000 Скопје, булевард Гоце Делчев б.б.
телефон: (+389) 02/ 311 2557, 311 9505
факс: (+389) 02/ 311 2578

e-mail: mrtveb@mrt.com.mk, mkrtvcor@t-home.mk, mkrtvir@t-home.mk
web-site: www.mrt.com.mk
 
Емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Бабино    8 Бабино, (приема од Пелистер)
Билино  58 Билино, (приема од Туртел)
Битола  29 Пелистер, 10 kW
Блатец  28 Блатец, (приема од Туртел)
Богданци  21 Стојаково, (приема од Боскија)
Богомила  35 Крива Круша, (приема од Црн Врв)
Валандово  37 Пирава, (приема од Боскија)
Валандово  57 Боскија, (приема од Туртел)
Велес  30 Црн Врв, 10 kW
Љубојно  56 до село Брајчино, (приема од Пелистер)
Пехчево  55 Буковиќ, (приема од Туртел)
Прилеп  37 Трескавец, (приема од Пелистер)
Скопје  12 РТВ Дом, (приема од Водно)
Скопје  26 Водно
Скопје  39 РТВ Дом, (дигитално ТВ емитување DVB-T)
Струга  44 Мали Влај
Струмица  35 Беласица, (приема од Туртел)
Тетово  38 Попова Шапка, 10 kW
Штип  22 Туртел, 10 kW
Герман  37 Герман, (приема од Билино)
Зелениково  48 Зелениково, (приема од Црн Врв)
Козјак  23 ХЕЦ Козјак, (приема од Црн Врв)
Кратово  28 Кратово-1, (приема од Страцин)
Кратово  36 Кратово-2, (приема од Страцин)
Крива Паланка  21 Ловен дом, (приема од Жидилово)
Крива Паланка  28 Жидилово, (приема од Црн Врв)
Крива Паланка  32 Водовод, (приема од Жидилово)
Куманово  43 РДО Куманово, (приема од Црн Врв)
Матка  54 Матка, (приема од Водно)
Патишка Река     ? Патишка Река-1, (приема од Водно)
Патишка Река     ? Патишка Река-2, (приема од Патишка Река-1)
Страцин  54 Страцин, (приема од Црн Врв)
 
© 2001-2012 Михаил Щербак •  За сајтот •  Услови за користење •  Контакт