ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Берово  30 Ратево
Битола  54 Пивара
Велес  48 Башино село
Гевгелија  65 Мрзенски рид
Делчево  57 Голак
Кичево  56 Цоцон
Кочани  50 Зрновци
Кратово  24 Кратово-1
Кратово  40 Кратово-2
Куманово  57 Куманово
Македонски Брод  37 Локвица
Неготино  44 Серта
Отешево  21 Отешево
Охрид  42 Гореничка чука
Пробиштип  48 Злетово
Пробиштип  64 Пробиштип
Ресен  57 Сопотско
Свети Николе  54 Ѓуриште
Скопје  24 Раштак
Скопје  57 Средно Водно
Старо Село  27 Старо Село
Страцин  49 Страцин
Струмица  59 Сушево
Тетово  54 Калето
Тополчани  46 Тополчани
Штип  57 Штип 1 - Исар
За Телевизија Сител    "Сител" e телевизиски канал кој емитува на национално ниво. Сител е гледан и влијателен медиум во Македонија, со богата програма, со голем број информативни содржини, со многу филмови, атрактивни спортски преноси итн. Модерниот дизајн на Сителовата програма постојано се иновира и се унапредува. Ќе бидеме неискрени ако не споменеме дека за Сител работат веројатно најубавите ТВ-презентерки во земјата - што, веројатно, може да се припише и како заслуга на директорскиот вкус на Горан Иванов. Меѓу нив од неодамна има и поранешни „мисици“, иако на тој план неприкосновена е прекрасната Ана Здравковска. Во блиска иднина, Сител планира да набави репортажно возило со коешто ќе започне со реализација на програми и преноси во живо.

Скопје 1000, Градски стадион
телефон: (+389) 02/ 3116 566
факс: (+389) 02/ 3229 799
e-mail: informativna@sitel.com.mk, kontaktna@sitel.com.mk, marketing@sitel.com.mk
web-site: www.sitel.com.mk
© 2001-2012 Михаил Щербак •  За сајтот •  Услови за користење •  Контакт