Телевизии во Козјак

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
   7 МРТ 1 ХЕЦ Козјак, (приема од Црн Врв)
 23 RTM 2 ХЕЦ Козјак, (приема од Црн Врв)
 43 МРТ Собраниски канал ХЕЦ Козјак, (приема од Црн Врв)
  

Репетитор Козјак - до хидроцентралата Козјак


Географски координати: 21°10'40"E / 41°54'21"N, надморска височина (кота терен): 1227 м.