Радиостаници во Матка

УКБ,MHz Радиостаница Предавател, моќност, RDS
  95.1 МРТ Радио Скопје Матка, PRVA
  97.8 МРТ Радио 2 Матка, VTORA
100.4 RTM Radio e Maqedonisë 3 Матка, TRETA
 

Телевизии во Матка

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
698
(49)
МРТ 1 Матка, (приема од Водно)
738
(54)
RTM 2 Матка, (приема од Водно)
762
(57)
МРТ Собраниски канал Матка, (приема од Водно)
  

Репетитор Матка


Географски координати: 21°17'46"E / 41°58'22"N, надморска височина (кота терен): 483 м.