Македонска Радио Станица - Хепи Радио 107.4 MHz


Скопје 1000, ул. Киро Глигоров 4, влез 5
тел. +389 2 240 2007
web-site: facebook.com/happyradioskopje

Интернет емитување
Врска Формат на интернет емитувањето
Слушај во живо MP# 128 kbps
 
Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Скопје 107.40 Средно Водно