Македонска Радио Станица - Хепи Радио 107.4 MHz - Ново Градско Радио.


  Реп. Сев. Македонија 1000 Скопје, ул. „Киро Глигоров“ 4, влез 5
  тел. +389 2 240 2007
  web-site: Happy Radio во Фејсбук

Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Скопје 107.40 Средно Водно