Радио Скај е радиостаница на локално ниво во Скопје.

Скопје 1000, ул. Народен Фронт 17-4/17
тел. +389 2 3132 065
факс +389 2 3132 065
web-site: www.skyradio.com.mk

Интернет емитување
Врска Формат на интернет емитувањето
Слушај во живо MP3 128 kbps
 
Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Скопје 102.50 Средно Водно,