Зона М1 Радио е електронски медиум кој се наоѓа во нашиот главен град Скопје. Емитуваме 24 часовна програма во стерео техника на 104,4 ФМ со предавателски систем од 500 вати поставен на планината Водно на поголема надморска височина. Современата техничка и компјутерска опрема овозможува квалитетно простирање на радио сигналот во нашата метропола и надвор од неа. Програмската шема на Зона М1 Радио е разновидна, богата со контактни емисии, информации, вести и друго. Едноставно ја негуваме балканската музичка шема која ја следат преку 150000 слушатели.

Скопје 1000, ул. Благоја Стефковски 65
тел. +389 2 2522 275
мобилен: (+389) 075/ 517 706
e-mail: zonam1@on.net.mk
web-site: www.zonam1radio.com.mk

Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Скопје 104.40 Средно Водно,