Телевизии во Зелениково

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
 45 МРТ 1 Зелениково, (приема од Црн Врв)
 48 RTM 2 Зелениково, (приема од Црн Врв)
 51 МРТ Собраниски канал Зелениково, (приема од Црн Врв)
  

Репетитор Зелениково


Географски координати: 21°36'52"E / 41°51'44"N, надморска височина (кота терен): 340 м.