Телевизии во Зелениково

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
666
(45)
МРТ 1 Зелениково, (приема од Црн Врв)
690
(48)
RTM 2 Зелениково, (приема од Црн Врв)
714
(51)
МРТ Собраниски канал Зелениково, (приема од Црн Врв)
  

Репетитор Зелениково


Географски координати: 21°36'52"E / 41°51'44"N, надморска височина (кота терен): 340 м.