Радиостаници во Герман

УКБ,MHz Радиостаница Предавател, моќност, RDS
  89.4 МРТ Радио Скопје Герман,
102.5 RTM Radio e Maqedonisë 3 Герман
107.2 МРТ Радио 2 Герман,
 

Телевизии во Герман

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
506
(25)
МРТ 1 Герман, (приема од Билино)
602
(37)
RTM 2 Герман, (приема од Билино)
  

Репетитор Герман


Географски координати: 22°09'42"E / 42°18'15"N, надморска височина (кота терен): 1161 м.