City Радио - Крива ПаланкаКрива Паланка 1330, ул. Свети Јоаким Осоговски 85, ТРД Еко-Проект ДООЕЛ Експорт-Импорт
тел. +389 031/ 375 155
мобилен: (+389) 070/ 992 222

Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Крива Паланка   98.5 Крива Паланка