Телевизии во Старо Нагоричане

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
642
(42)
МРТ 1 Врв Перен, (приема од Црн Врв)
682
(47)
RTM 2 Врв Перен, (приема од Црн Врв)
738
(54)
МРТ Собраниски канал Врв Перен, (приема од Црн Врв)
  

Репетитор Врв Перен


Географски координати: 22°01'09"E / 42°16'23"N, надморска височина (кота терен): 1326 м.