Скај радио - БеровоСкај радио е локално радио од информативен, едукативен и забавен карактер. Неговата чујност е во општини Берово и Пехчево.

Берово 2330, ул. Вељко Влаховиќ број 19
телефон/факс: (+389) 033/ 470 036
e-mail: skajradiovese@yahoo.com
Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Берово 101.00 ул. Вељко Влаховиќ 19