Телевизии во Блатец

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
   7 МРТ 1 Блатец, (приема од Туртел)
530
(28)
RTM 2 Блатец, (приема од Туртел)
618
(39)
МРТ Собраниски канал Блатец, (приема од Туртел)
 


 

Репетитор Блатец


Географски координати: 22°35'39"E / 41°53'56"N, надморска височина (кота терен): 680 м.