Телевизии во Лаки

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
   8 МРТ 1 Лаки, (приема од Буковиќ)
514
(26)
RTM 2 Лаки, (приема од Буковиќ)
 


 

Репетитор Лаки


Географски координати: 22°40'19"E / 41°47'34"N, надморска височина (кота терен): 895 м.