Радиостаници во Нов Дојран

УКБ,MHz Радиостаница Предавател, моќност, RDS
104.5 МРТ Радио Скопје Николиќ, PRVA
 

Телевизии во Нов Дојран

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
538
(29)
МРТ 1 Николиќ, (приема од Боскија)
642
(42)
RTM 2 Николиќ, (приема од Боскија)
  

Репетитор Николиќ


Географски координати: 22°42'35"E / 41°43'18"N, надморска височина (кота терен): 180 м.