Телевизии во Ново Село

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
474
(21)
МРТ 1 Ново Село, (приема од Цареви кули)
618
(39)
RTM 2 Ново Село, (приема од Цареви кули)
  

Репетитор Ново Село


Географски координати: 22°53'18"E / 41°25'07"N, надморска височина (кота терен): 287 м.