Интел Телевизија e приватна телевизија која со својот сигнал е присутна во етерот од 4 Јули 1993 година кога стартуваше експериментално со својата програма. Од тој ден до денес Интел ТВ го покрива Струмичкиот регион со општините Струмица, Василево, Босилово и Ново Село, како и дел од општина Радовиш и Република Бугарија, што подразбира повеќе од 150 илјади потенцијални гледачи. Во изминатиот период, а и понатаму, Интел Телевизија претставува фактор на навремено и објективно информирање на гледачите од овој регион, но истовремено со својот општо забавен и информативен формат, нуди најразлична програма со забавна, филмска и информативна содржина.

Струмица 2400, ул. Братство и единство 29
тел. +389 034/ 345 123, 344 123
мобилен: (+389) 077/ 722 200
e-mail: info@intel.com.mk, marketing@intel.com.mk
web-site: www.intel.com.mk

ТВ емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Струмица 498
(24)
Ловен Дом