Радиостаници во Удово

УКБ,MHz Радиостаница Предавател, моќност, RDS
  88.6 МРТ Радио Скопје Удово, PRVA
  91.0 МРТ Радио 2 Удово, VTORA
107.0 Антена 5 Удово,
 

Телевизии во Удово

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
 52 МРТ 1 Удово, (приема од Боскија)
 60 RTM 2 Удово, (приема од Боскија)
  

Репетитор Удово


Географски координати: 22°26'37"E / 41°20'40"N, надморска височина (кота терен): 110 м.