„Радио Валандово” емитува од 29 мај 1963 г.

Валандово 2460, ул. 6-ти ноември 41
тел. +389 034/ 582 042, 382 042
e-mail: dionisn@yahoo.com
web-site: www.facebook.com/pages/Radio-Valandovo/133444890015100

Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Валандово   91.60 Манастир Свети Ѓорѓи