Канал 21 е локалната приватна телевизија, која емитува 24-часовна програма за градот Велес и регионот.

Велес 1400, ул. Алексо Демниевски бб
тел. +389 043/ 211 444
e-mail: kanal21tv@yahoo.com
web-site: www.facebook.com/pages/ТВ-Канал-21-Велес/257076451032295

ТВ емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Велес 474
(21)
Башино село