Телевизии во Бабино

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
   8 RTM 2 Бабино, (приема од Пелистер)
738
(54)
МРТ 1 Бабино, (приема од Пелистер)
762
(57)
МРТ Собраниски канал Бабино, (приема од Пелистер)
  

Репетитор Бабино


Географски координати: 21°04'37"E / 41°18'12"N, надморска височина (кота терен): 920 м.