Локална телевизија со седиште во Битола. Regionalna Televizija koja zraci Bitola, Prilep i okolinata. Osnovana e kako PRVA lokalna televizija na 16.12.1989 godina. Internet online LIVE od 2004 godina.

Битола 7000, ул. Јорго Костовски
тел. +389 047/ 242 988
факс: (+389) 047/ 202 273
e-mail: info@medi.com.mk, tvmedi@mail.com.mk
web-site: www.medi.com.mk

ТВ емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Битола 522
(27)
Тумбе кафе