„Пелагонија на дланка – радио за целото семејство“ е идејата на тимот кој е двигател на овој медиум. Целта е обработка на теми кои се од витално значење за жителите од Пелагонискиот регион, земјоделци, стопанственици, спортисите, културните работници, како и објективно и навремено информирање на оние кои не следат.


Кривогаштани 7500, ул. Браќа Моцаноски 40
тел. +389 75 235 665
e-mail: radiopela@gmail.com
web-site: www.radiopela.mk

Интернет емитување
Врска Формат на интернет емитувањето
Слушај во живо MP3 128 kbps
 
Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Припел   96.8 Кривогаштани