Телевизии во Љубојно

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
   7 МРТ 1 до село Брајчино, (приема од Пелистер)
706
(50)
МРТ Собраниски канал до село Брајчино, (приема од Пелистер)
754
(56)
RTM 2 до село Брајчино, (приема од Пелистер)
  

Репетитор Љубојно (до село Брајчино)


Географски координати: 21°09'32"E / 40°53'47"N, надморска височина (кота терен): 1100 м.