Прилеп 7500, ул. Мирче Ацев 11-А
тел. +389 048/ 411 111
факс: (+389) 048/ 422 222
e-mail: radiomef@t-home.mk

Интернет емитување
Врска Формат на интернет емитувањето
Слушај во живо AAC+
 
Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Прилеп   98.7 Тополчани