Телевизии во Смилево

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
634
(41)
МРТ 1 Смилево, (приема од Пелистер)
690
(48)
RTM 2 Смилево, (приема од Пелистер)
  

Репетитор Смилево


Географски координати: 21°06'34"E / 41°09'24"N, надморска височина (кота терен): 955 м.