Радиостаници во Тепавци

УКБ,MHz Радиостаница Предавател, моќност, RDS
  91.5 RTM Radio e Maqedonisë 3 Тепавци, TRETA
  94.9 МРТ Радио Скопје Тепавци, PRVA
103.4 МРТ Радио 2 Тепавци, VTORA
 

Телевизии во Тепавци

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
 10 МРТ 1 Тепавци, (приема од Пелистер)
474
(21)
RTM 2 Тепавци, (приема од Пелистер)
506
(25)
МРТ Собраниски канал Тепавци, (приема од Пелистер)
690
(48)
Телевизија Орбис Тепавци
 64 Канал 5 Телевизија Тепавци
 68 Televizioni Alsat-M Тепавци
  

Репетитор Тепавци


Географски координати: 21°32'35"E / 40°59'37"N, надморска височина (кота терен): 706 м.