Радиостаници во Витолиште

УКБ,MHz Радиостаница Предавател, моќност, RDS
  93.7 МРТ Радио Скопје Витолиште, PRVA
  98.5 МРТ Радио 2 Витолиште, VTORA
105.5 RTM Radio e Maqedonisë 3 Витолиште, TRETA
 

Телевизии во Витолиште

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
   6 МРТ 1 Витолиште, (приема од Пелистер)
   8 RTM 2 Витолиште, (приема од Пелистер)
 11 МРТ Собраниски канал Витолиште, (приема од Пелистер)
  

Репетитор Витолиште


Географски координати: 21°48'24"E / 41°08'12"N, надморска височина (кота терен): 1344 м.Фото: ЈП Национална Радиодифузија