Радиостаници во Белчишта

УКБ,MHz Радиостаница Предавател, моќност, RDS
  90.90 МРТ Радио 2 Дебарца, VTORA
  93.30 МРТ Радио Скопје Дебарца, PRVA
  99.90 RTM Radio e Maqedonisë 3 Дебарца, TRETA
103.70 Антена 5 Црвена Вода - Песочани, 300 W,
105.00 Jon Radio
106.80 Канал 77 Славеј Планина,
 

Телевизии во Белчишта

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
   7 МРТ 1 Дебарца, (приема од Пелистер)
 36 RTM 2 Дебарца, (приема од Пелистер)
 46 МРТ Собраниски канал Дебарца, (приема од Пелистер)
  

Репетитор Дебарца


Географски координати: 20°47'49"E / 41°19'20"N, надморска височина (кота терен): 982 м.Фото: ЈП Национална Радиодифузија

Репетитор Црвена Вода / Песочани


Географски координати: 20°46'16"E / 41°19'31"N

Репетитор Славеј Планина