Радиостаници во Глобочица

УКБ,MHz Радиостаница Предавател, моќност, RDS
  95.3 МРТ Радио Скопје Пискупштина, PRVA
  98.7 МРТ Радио 2 Пискупштина, VTORA
101.5 RTM Radio e Maqedonisë 3 Пискупштина, TRETA
 

Телевизии во Глобочица

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
   7 МРТ 1 Пискупштина, (приема од Мали Влај)
490
(23)
RTM 2 Пискупштина, (приема од Мали Влај)
530
(28)
МРТ Собраниски канал Пискупштина, (приема од Мали Влај)
  

Репетитор Глобочица / Пискупштина


Географски координати: 20°37'47"E / 41°19'46"N, надморска височина (кота терен): 950 м.